کنترل دسترسی
سامانه کنترل دسترسی شرکت رایان مبتکربه منظور ارتقاء ضریب امنیتی و کنترل دسترسی افراد در شرکتها و سازمانها طراحی و توسعه پیدا کرده است. این سامانه با توجه به نیازهای خاص هر مجموعه قابلیت انعطاف بالایی دارد . این سامانه با استفاده از انواع سخت افزارهای کنترل دسترسی می تواند با افزایش ضریب امنیت، دسترسی افراد را مدیریت نموده و گزارش های متنوعی از فعالیت افراد در سازمان به صورت آنی و جامع ارائه نماید. استفاده از سامانه کنترل دسترسی به تمامی مدیرانی که قصد افزایش سطح امنیتی سازمان خود را دارند توصیه می شود.
نمونه ای از کاربردهای کنترل دسترسی :
ادارات و سازمان ها
کنترل و مشاهده تمامی فعالیتهای کارکنان و صدور مجوز دسترسی به قسمت های مختلف
دیتاسنترها و مراکز اطلاعاتی
جلوگیری از ورود و دسترسی افراد غیر مجاز به قسمت های حساس اطلاعاتی و امنیتی
دانشگاه ها و مراکز آموزشی
مدیریت دسترسی به کلاس ها، مراکز حساس و دیتاسنترها، خوابگاه های دانشجویی و ...
هتل ها و مراکز گردشگری
مدیریت هوشمند تمامی دسترسی های پرسنل و میهمانان و حذف کنترل فیزیکی
اجتماعات و همایش ها
کنترل حضور افراد مجاز برای شرکت در همایش ها و اجتماعات و سطح بندی دسترسی
کارخانجات و واحدهای صنعتی
سطح بندی قسمتهای مختلف واحدهای صنعتی و کنترل دسترسی و مدیریت پرسنل
قابلیتهای سامانه کنترل دسترسی
کنترل دسترسی از طریق صدور مجوز به دربها، گیتها با استفاده از تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت و کد
استفاده از نرم افزار کنترل تردد جامع جهت ثبت و نگهداری کلیه اطلاعات سیستم
امکان تهیه گزارش های متنوع از تمام فعالیت های ثبت شده در سیستم
استفاده از قفلهای پیشرفته الکتریکی جهت کنترل تردد افراد
تجهیزات سخت افزاری قابل استفاده در سیستم
انواع ریدرها
ریدرهای برد بلند و کوتاه RFID، کارتخوان ، کارت و کد خوان ، تشخیص چهره و اثر انگشتی
انواع گیت های کنترل تردد
انواع مختلف گیت های دو اهرمی، سه اهرمی، پروانه ای و شیشه ای
انواع راهبند
راهبندهای اتوماتیک اهرمی و ستونی
انواع قفل و دستگیره الکترونیکی
انواع قفل ها و دستگیره های الکترونیکی با قابلیت تشخیص کارت، کد و اثر انگشت
سامانه ماد - مدیریت برگزاری آزمون دانشگاهی

رایان مبتکر الوند

اتوماسیون، وب، کنترل تردد


کنترل دسترسی
سامانه کنترل دسترسی شرکت رایان مبتکربه منظور ارتقاء ضریب امنیتی و کنترل دسترسی افراد در شرکتها و سازمانها طراحی و توسعه پیدا کرده است. این سامانه با توجه به نیازهای خاص هر مجموعه قابلیت انعطاف بالایی دارد . این سامانه با استفاده از انواع سخت افزارهای کنترل دسترسی می تواند با افزایش ضریب امنیت، دسترسی افراد را مدیریت نموده و گزارش های متنوعی از فعالیت افراد در سازمان به صورت آنی و جامع ارائه نماید. استفاده از سامانه کنترل دسترسی به تمامی مدیرانی که قصد افزایش سطح امنیتی سازمان خود را دارند توصیه می شود.
نمونه ای از کاربردهای کنترل دسترسی :
ادارات و سازمان ها
کنترل و مشاهده تمامی فعالیتهای کارکنان و صدور مجوز دسترسی به قسمت های مختلف
دیتاسنترها و مراکز اطلاعاتی
جلوگیری از ورود و دسترسی افراد غیر مجاز به قسمت های حساس اطلاعاتی و امنیتی
دانشگاه ها و مراکز آموزشی
مدیریت دسترسی به کلاس ها، مراکز حساس و دیتاسنترها، خوابگاه های دانشجویی و ...
هتل ها و مراکز گردشگری
مدیریت هوشمند تمامی دسترسی های پرسنل و میهمانان و حذف کنترل فیزیکی
اجتماعات و همایش ها
کنترل حضور افراد مجاز برای شرکت در همایش ها و اجتماعات و سطح بندی دسترسی
کارخانجات و واحدهای صنعتی
سطح بندی قسمتهای مختلف واحدهای صنعتی و کنترل دسترسی و مدیریت پرسنل
قابلیتهای سامانه کنترل دسترسی
کنترل دسترسی از طریق صدور مجوز به دربها، گیتها با استفاده از تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت و کد
استفاده از نرم افزار کنترل تردد جامع جهت ثبت و نگهداری کلیه اطلاعات سیستم
امکان تهیه گزارش های متنوع از تمام فعالیت های ثبت شده در سیستم
استفاده از قفلهای پیشرفته الکتریکی جهت کنترل تردد افراد
تجهیزات سخت افزاری قابل استفاده در سیستم
انواع ریدرها
ریدرهای برد بلند و کوتاه RFID، کارتخوان ، کارت و کد خوان ، تشخیص چهره و اثر انگشتی
انواع گیت های کنترل تردد
انواع مختلف گیت های دو اهرمی، سه اهرمی، پروانه ای و شیشه ای
انواع راهبند
راهبندهای اتوماتیک اهرمی و ستونی
انواع قفل و دستگیره الکترونیکی
انواع قفل ها و دستگیره های الکترونیکی با قابلیت تشخیص کارت، کد و اثر انگشت